30 mars 2011

Öppettider

From fredagen den 1 april ändras fredagarnas öppettider från 12.00-18.00 till 16.00-19.00 Öppettiderna är följande Tisd: 17.00-19.00 Fred: 16.00-19.00 Lörd: 11.00-15.00 Välkomna!

Inga kommentarer: